Phân vi sinh BIO SIMO – FUSA (Gallon)

Phân vi sinh BIO SIMO FUSA bao gồm các vi sinh vật có lợi và đối kháng tự nhiên như Pseudomonasflourescens, Bacillus subtilis, VAMGlomus sp., Trichoderma harzianum, T. Virens và T. Viride, Sacchromyces serivisae ..Có thể ngăn chặn mầm bệnh trong đất vàcây trồng ,  tăng cường dinh dưỡng và đa dạng  sinh học của hệ sinh thái đất. Kết quả tốt nhất khi sản phẩm tập trung ở vùng gốc thông qua tưới nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp vào đất. Phù hợp với phân lỏng hoặc phân compost để tăng thêm hiệu quả .

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
0906699125