• Tiếng Việt
  • English

HÀN QUỐC

Hành Tây Onion F1 Asia Jang Yeol

1 Gói = 200 gram

Cây trưởng thành muộn, có thể

chịu được nhiệt và thời tiết lạnh.

Có thể thu hoạch quanh năm. Lá màu đậm. Mật độ trồng cao.

  • Giá sản phẩm: 1,296,000 VND
  • Danh mục: HÀN QUỐC
  • Hãng sản xuất: ASIA SEED
  • Số lượng:
  • Chia sẻ:

1 Gói = 200 gram

Cây trưởng thành muộn, có thể

chịu được nhiệt và thời tiết lạnh.

Có thể thu hoạch quanh năm. Lá màu đậm. Mật độ trồng cao.

1 Gói = 200 gram

Cây trưởng thành muộn, có thể

chịu được nhiệt và thời tiết lạnh.

Có thể thu hoạch quanh năm. Lá màu đậm. Mật độ trồng cao.

Sản phẩm liên quan

098 999 5847
BioCo Agriculture