• Tiếng Việt
  • English

HÀN QUỐC

Dưa Lưới - Ruột xanh Earl's Mountain F1

Dưa lưới ruột cam giống Hàn: Earl's Mountain F1

- 1 Gói : 100 hạt

Ngày trưởng thành sau khi thụ phấn: 55

Trọng lượng (kg): 1,6 – 2.0kg

Hình dạng: bầu dục

Màu vỏ: Xanh xám

Màu thịt: Màu xanh vàng

Độ ngọt: 15-17 Brix

  • Chia sẻ:

Dưa lưới ruột cam giống Hàn: Earl's Mountain F1

- 1 Gói : 100 hạt

Ngày trưởng thành sau khi thụ phấn: 55

Trọng lượng (kg): 1,6 – 2.0kg

Hình dạng: bầu dục

Màu vỏ: Xanh xám

Màu thịt: Màu xanh vàng

Độ ngọt: 15-17 Brix

Sản phẩm liên quan

098 999 5847
BioCo Agriculture