• Tiếng Việt
  • English

BIOCO FARM - NHÀ BÈ

DƯA LƯỚI

Giống: Testa – Thái Lan

Địa điểm canh tác: Vườn A2 -  BIOCO FARM NHÀ BÈ (map)

Loại hình canh tác: trồng trên giá thể, vô bầu.

Số lượng: 1.760 cây.

Ngày ươm: 10.11.2018

Ngày trồng: 20.11.2018

Ngày thụ phấn: từ 15.12.2018 – 22.12.2018

Ngày thu hoạch: từ 23.01.2019 – 28.01.2019 (dự kiến).

Thời hạn sử dụng tốt nhất: từ 10-14 ngày kể từ ngày thu hoạch.

  • Chia sẻ:

Giống: Testa – Thái Lan

Địa điểm canh tác: Vườn A2 -  BIOCO FARM NHÀ BÈ (map)

 

 

Loại hình canh tác: trồng trên giá thể, vô bầu.

Số lượng: 1.760 cây.

Ngày ươm: 10.11.2018

Ngày trồng: 20.11.2018

Ngày thụ phấn: từ 15.12.2018 – 22.12.2018

Ngày thu hoạch: từ 23.01.2019 – 28.01.2019 (dự kiến).

 

Thời hạn sử dụng tốt nhất: từ 10-14 ngày kể từ ngày thu hoạch.

 

 

 

9 ngày sau ươm (19.11.2018)

 

 

 

 

 

5 ngày sau trồng (25.11.2018)

 

 

 

 

 

14 ngày sau trồng ( 4.12.2018)

 

26 ngày sau trồng (16.12.2018)

 

 

 

63 ngày sau trồng (22.01.2019)

 

 

 

 

Thu hoạch ngày 23.01.2019

 

Các loại dinh dưỡng sử dụng:

Chính: Phân vi sinh EMZ-FUSA và Bio NPK Fish Hydrosylate + Kelp – FUSA (Có chứng nhận OMRI)

Bổ trợ: Bánh dầu, chuối, trái cây chín ủ EMZ-FUSA. Canxi (từ sao biển) VINO79-Korea.

 

Các loại thuốc BVTV sinh học:

Chính: Phân vi sinh BIO SIMO (vi sinh đối kháng quản lý côn trùng và nấm bệnh)

Bổ trợ: thuốc trừ sâu thảo mộc Bio Azadi 0.3SL; thuốc trừ sâu sinh học Radiant 60SC, Bột Neem, dầu ăn thực vật.

 

BIOCO FARM CAM KẾT TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ LOẠI PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ THUỐC BVTV CÓ NGUỒN GỐC HÓA HỌC TRONG CANH TÁC

HƯỚNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM

NÂNG TẦM NÔNG SẢN VIỆT

 


 


 


 

Sản phẩm liên quan

098 999 5847
BioCo Agriculture