• Tiếng Việt
  • English

Agricultural News

Nông nghiệp Hữu Cơ - Nền nông nghiệp tử tế
20
08/2018

Nông nghiệp Hữu Cơ - Nền nông nghiệp tử tế

Nền nông nghiệp tử tế Tôi đưa ba chủ nhiệm hợp tác xã ca cao ở Tây Nguyên đi hội chợ chuyên về thức ăn vặt - Snack Fair - ở thành phố Cologne, Đức hồi đầu năm. Chúng tôi muốn giới thiệu ca cao Việt Nam.  Hội chợ này quy tụ hầu...

More
Làm nông hữu cơ: Cho đất ăn, không phải cho cây ăn
24
07/2018

Làm nông hữu cơ: Cho đất ăn, không phải cho cây ăn

Làm nông hữu cơ: Cho đất ăn, không phải cho cây ăn Đất tơi hay ẩm? Màu sẫm hay bạc? Có giun đất hay bọ cánh cứng nào trong đó không? Có mùi thơm đặc trưng của đất hay không? Những dấu hiệu này không chỉ nhằm chắc chắn...

More
098 999 5847
BioCo Agriculture