3 loại tuyến truyền phố biến trên cây hồ tiêu


Có thể phân chia tuyến trùng thành hai loại, nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng.
Các loài tuyến trùng nội ký sinh sống bên trong rễ tạo nên các nốt sưng rễ.
Các loài ngoại ký sinh sống là làm tổ bên ngoài rễ, chúng hút nhựa và tạo thành các vết sẩm màu đặc trưng.
Ở Việt Nam đã xác định được ba giống tuyến trùng phổ biến bao gồm Meloidogyne, Rotylenchulus và Tylenchulus.
– Meloidogyne incognita: Đây là loài tuyến trùng nội ký sinh đặc trưng, lưỡng tính, có chiều dài 0,4-1,3mm. Meloidogyne incognita gây hại trên nhiều loại cây khác nhau bao gồm cây công nghiệp lâu năm và hoa màu.
– Rotylenchulus reniformis: Đây là loài tuyến trùng ngoại ký sinh đặc trưng, có chiều dài khoảng 0,4 mm, phân bố rộng rãi ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Rotylenchulus reniformis gây hại trên nhiều loài cây khác nhâu như cây ăn quả, trà, cây công nghệp, cây họ đậu, dứa….
– Tylenchulus semipenetrans : Đây là loài tuyến trùng ngoại ký sinh, có chiều dài 0,25-0,35mm, gây hại đặt biệt trên cây ăn quả ướt tính giảm năng xuất 10-30% sản lượng quả hàng năm. Tylenchulus semipenetrans có vòng đời khoảng 6-8 tuần và sinh sản 100 trứng/cá thể cái.
————-
P/s Nhận triển khai các chương trình hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng đến việc tạo ra các giá trị nông sản an toàn, chất lượng và có giá trị kinh tế cao.

▸HotLine : 0906699125 – 0966699125
▸E-mail : biocoagri.ad@gmail.com
▸Website:
www.biococo.vn
www.biocoagri.com
www.phanvisinhfusa.com
▸Fanpage :
facebook.com/phanvisinhemz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0906699125